Sjoelconcert: joodse muziek

Concert van het Amsterdams Synagogaal Koor en Joods Vocaal Ensemble Sjiera o.l.v. Ilia Belianko
Zondag 3 juni  2018 om 20.00 uur, Synagoge, Kromme Englaan 1a, Bussum
Toegang €5, graag aanmelden bij Annet Betsalel (zie uitnodiging)
Ook wie niet tot de joodse gemeenschap behoort is van harte welkom

“Vocaal ensemble Sjiera bestaat uit acht zangers. Een van de twee sopranen is met zwangerschapsverlof en ik mag haar tijdens dit concert vervangen. Een unieke kans om deze bijzondere muziek te zingen.”

Ik breng uw boodschap helder over, als copywriter en voice-over