Koop een Knipkaart

en krijg een marketing&communicatie-dame op afroep

Wat spreken we af?

U belt me als u een klus heeft en ik ga snel aan de slag. Bij terugkerende klussen houd ik vaste dagen of tijden voor u vrij.

Wat doe ik voor u?

Even met u sparren, even een tekstje redigeren, even een Powerpoint maken, even visitekaartjes regelen… enzovoorts.

Wat kost het?

Knipkaarten van 4 tot 40 uur (of  meer) zijn drie maanden geldig. Hoe groter de knipkaart, hoe gunstiger het tarief.